เข้าสู่เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์
Home
บทความ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
ล้านนา
เชียงใหม่
เชียงราย
แพร่
น่าน
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
ภาพล้านนาในอดีต
ประเพณีล้านนา
  
หมู่บ้านปั้นหม้อ "เหมืองกุง" - - 22 ธันวาคม 2551 13:25:45 น. (view:2909)
  ความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของคนไทยนอกจากมีพระมหกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้ว สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นความภูมิใจของประชาชนชาวไทยก็คือการดำรงวิถีชีวิตที่สือทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่

"ช้างเร่ร่อน"คืนวันอันปวดร้าว - - 21 ธันวาคม 2551 11:33:38 น. (view:1385)
  เมื่อถึงแล้ง กลุ่มควาญช้างและช้างต่างมุ่งหน้าเดินทางอีกครั้ง จุดหมายปลายทางของเขาคือที่ใดก็ได้ที่มีอาหารและน้ำท่าให้ช้างอย่างสมบูรณ์...ตัวควาญเองจะยากลำบากเพียงใดไม่หวั่นขอเพียงแต่ให้ช้างซึ่งเป็นชีวิตของพวกเขาได้สุขสบายเป็นพอหลายวันก่อนได้ดูข่าวโทรทัศน์เร

พุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน" ที่วัดร่องขุ่น - - 21 ธันวาคม 2551 11:33:07 น. (view:1071)
  "ผมสร้างวัดไม่เคยเรี่ยไรเงินจากใคร ผมต้องการปัจจัยที่มาจากแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจของชาวพุทธ ที่ปรารถนาจะช่วยกันค้ำจุนพระศาสนาและงานพุทธศิลป์ของชาติเท่านั้น ผมไม่ต้องการปัจจัยจากผู้ที่หวังผลประโยชน์จากการบริจาค"วัดร่องขุ่นในสมัยก่อนเคยเป็นวัดที่สร้างขึ้นเห

"หอไตรในล้านนา"...แบบอย่างสถาปัตยกรรมที่สะท้อนคติความเชื่อ - - 20 ธันวาคม 2551 13:10:45 น. (view:697)
  คติการทำหอไตรกลางสระน้ำ มีกุศโลบายเพื่อใช้ป้องกันมด ปลวก แมลง มิให้มาแทะกัดกินพระคัมภีร์ อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงอัคคีภัยไปด้วยในตัว สาเหตุที่ต้องแยกหอไตรออกมาจากกลุ่มอาคารอื่น ๆ ที่สร้างบนบกด้วยความหวาดระแวงเช่นนี้ ก็เพราะว่าในสมัย

แกะรอย "อักษรมอญ" บนศิลาจารึกแห่งนครหริภุญชัย - - 20 ธันวาคม 2551 13:09:56 น. (view:687)
  นักวิชาการและโบราณคดีทั้งหลายต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ที่ยกให้อาณาจักรหริภุญชัยเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา ข้อความดังกล่าวยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อใครที่มีโอกาสเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย

ปากบ่อง...อดีตย่านการค้าทางเรือของป่าซาง - - 19 ธันวาคม 2551 12:35:23 น. (view:755)
  แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าร้อยปี ย่านชุมชนการค้าปากบ่อง จึงเป็นตำนานบทเริ่มต้นของกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลในฐานะพลเมืองชั้นสอง ที่เข้ามาทำการค้าอยู่ในเชียงใหม่ ลำพูน ให้สามารถลืมตาอ้าปาก มั่งคั่งร่ำรวย จากอาชีพค้าขายจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคมจวบจนทุกวันนี้

"ผ้าตีนจกแม่แจ่ม"สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของคนแม่แจ่ม - - 19 ธันวาคม 2551 12:34:44 น. (view:8707)
  อำเภอแม่แจ่มถือได้ว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีการทอผ้าซิ่นตีนจกกันมากที่สุด ผ้าทอของแม่แจ่มมีเอกลักษณ์ในการท่อหรือจกในลักษณะการคว่ำลาย ทำให้ลวดลายที่ได้สวยงาม ปราณีตเฉพาะแบบไม่เหมือนใคร ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่มยังถือเป็นศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนาที่สืบทอดเป็นมรดกทาง

มหัศจรรย์แห่งภูผา "ป่าหินปะการัง" - - 18 ธันวาคม 2551 12:32:32 น. (view:184)
  บนเส้นทางสายป่าสักจากอำเภอลองมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแพร่ (ทางหลวงหมายเลข 1023) นับเป็นเส้นทางสายหนึ่งที่สวยงามเรียงขนานไปด้วยไม้สักสีทองและแวดล้อมไปด้วยป่าธรรมชาติและภูเขาหิน ว่ากันว่าบริเวณนี้มีป่าหินปะการังที่สวยงามไม่แพ้ป่าหินแห่งเมืองคุน

คนยองป่าซาง - - 18 ธันวาคม 2551 12:32:05 น. (view:664)
  บริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวยองที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง คือบริเวณที่ราบลุ่มน้ำแม่ทา น้ำแม่กวงและน้ำแม่ปิงไหลมาบรรจบกันในเขตอำเภอป่าซางคือ "สบทา" ก็นับเป็นบริเวณที่มีชาวยองมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะบริเวณแถบนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเสบียงอาหารอันอุดมสมบ

ประวัติถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน - - 16 ธันวาคม 2551 13:45:18 น. (view:527)
  ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (สายเก่า) นี้ มีความผูกพันกับแม่น้ำปิงห่าง ต้นยาง และต้นขี้เหล็กอย่างแยกไม่ออก แต่เดิมแม่น้ำปิงตามตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่ ชินกาลมาลีปกรณ์ จะไหลผ่านทางทิศตะวันออกของเวียงกุมกาม และทิศตะวันออกของตัวเมือง

"วัดช้างรอง" ตำนานช้างอาบน้ำสมัยพระนางจามเทวี - - 16 ธันวาคม 2551 13:37:45 น. (view:1328)
  เมื่อช้างของพระนางจามเทวีชื่อว่า ผู้ก่ำงาเขียว อันควาญช้างนำมาอาบน้ำที่แม่น้ำกวง ตรงประตูท่านางแล้ว ควาญช้างก็ได้นำช้างมาอาบน้ำสะอาดที่บ่อน้ำที่สร้างวัดในปัจจุบันและช้างก็ได้แผดเสียงร้องขึ้น ต่อมาพวกราชตระกูลที่เป็นเชื้อสายของผู้ครองนครลำพูน ได้ตั้งชื่อว่

ฟ้อนเชิง - - 27 พฤศจิกายน 2551 13:17:04 น. (view:496)
  เชิง คือ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชายชาวล้านนาในอดีต ส่วนการฟ้อนเชิงนั้นคือการนำท่าทางลวดลายในการต่อสู้มาประกอบเข้ากับจังหวะกลอง นัยว่าเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้ที่เรียนเชิงได้จดจำและฝึกฝนให้คล่องแคล่ว การเรียนเชิงในอดีตนั้น ผู้ที่จะเรียนต้องผ่านขั้นต

ฟ้อนสาวไหม - - 27 พฤศจิกายน 2551 13:16:08 น. (view:2886)
  ฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยนายกุย สุภาวสิทธิ์ ลูกศิษย์ของพ่อครูปวน คำมาแดง ได้ดัดแปลงท่าฟ้อนเชิงท่าหนึ่งที่เรียกว่า “เชิงสาวไหม” มาเป็นการฟ้อนสำหรับผู้หญิง โดยเลียนแบบขั้นตอนการสาวเส้นฝ้าย ทอผ้าจนได้เป็นผืนผ้า และได้ถ่ายทอดให้กับลูกสาวขอ

ฟ้อนดาบ - ฟ้อนเจิง - - 24 พฤศจิกายน 2551 19:01:19 น. (view:28108)
  ฟ้อนดาบ เป็นศิลปการแสดงที่นิยมกันมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเขตล้านนา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมประเพณีในเขตภาคเหนือตอนบน มักจะจัดให้มีการแสดงฟ้อนดาบควบคู่ไปกับการฟ้อนที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็น

ปูนา : อาหารโปรตีนราคาถูก - - 23 พฤศจิกายน 2551 11:54:22 น. (view:3850)
  ธรรมชาติให้ความยุติธรรมกับผู้คนเสมอ หากรู้จักและปรับตัวเข้ากับมัน ความเปลี่ยนแปรตามฤดูกาลต่างๆ ก่อให้เกิดอาหารที่อุดมสมบูรณ์หมุนเวียนตลอดทั้งปีแก่ผู้คนที่ต่างพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีพ วิถีชีวิตชาวบ้านผูกพันกับท้องไร่ท้องนามาช้านาน ผู้คนอาศัยท้องนาเป็น

หญ้าก๋งกาย : ผ้าห่มคลุมดิน - - 23 พฤศจิกายน 2551 11:52:49 น. (view:7340)
  ก๋ง เป็นภาษาล้านนา หมายถึง หญ้าชนิดหนึ่ง อีกความหมายหนึ่งหมายถึงคันธนูหรือหนังสะติ๊ก กาย หมายถึง ระคายเคือง คัน หญ้าก๋งกาย เป็นหญ้าชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นข้าว ออกเป็นกอ ลำต้นกลม ใบยาวรี ยอดใบจะโน้มสู่พื้นดิน หญ้าก๋งกายจะงอกและโตอย่างรวดเร็วในช่วงต<<[1][2][3][4][5][6]7[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
[28][29][30]>>
 
 
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  Information Technology Service Center (ITSC)  
     
Chiang Mai University เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่