เข้าสู่เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์
Home
บทความ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
ล้านนา
เชียงใหม่
เชียงราย
แพร่
น่าน
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
ภาพล้านนาในอดีต
ประเพณีล้านนา
  
แกะรอย "อักษรมอญ" บนศิลาจารึกแห่งนครหริภุญชัย - - 28 มกราคม 2552 22:23:31 น. (view:599)
  นักวิชาการและโบราณคดีทั้งหลายต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ที่ยกให้อาณาจักรหริภุญชัยเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา ข้อความดังกล่าวยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อใครที่มีโอกาสเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย โดยเฉพาะแท่งศิลาจารึก

หนังสือพิมพ์คนเมืองหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกในเชียงใหม่ - - 28 มกราคม 2552 22:22:39 น. (view:1716)
  ด้วยสำนึกที่เป็นสื่อมวลชนของท้องถิ่น นอกจากการเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือแล้ว สิ่งหนึ่งที่หนังสือพิมพ์คนเมืองได้ทุ่มเทกำลังและถือเป็นความภูมิใจของคนหนังสือพิมพ์สมัยนั้นก็คือ การเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการผลักดันให้เกิดการ

ลำพูนเมืองบุญ" เมื่อศาสนาถูกนำมาขายเพื่อ "การท่องเที่ยว" - - 27 มกราคม 2552 16:25:33 น. (view:581)
  ตามที่ทางจังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 โดยมีนายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนให้

"วิจิตร ไชยวัณณ์" นักหนังสือพิมพ์คนเมือง - - 27 มกราคม 2552 16:24:50 น. (view:536)
  คนเชียงใหม่ในยุค 40 - 50 ปีที่แล้วหลายคนคงจำหนังสือพิมพ์คนเมือง ซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของเมืองเชียงใหม่ได้หนังสือพิมพ์คนเมือง เกิดขึ้นจากกลุ่มนักหนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้านำโดยนายสงัด บรรจงศิลป์ ซึ่งได้ชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามาร่วมทุนเพื่อออกหนังส

ฝากไว้ให้สำหรับการเตร็ดเตร่ในชีวิตใครๆก็รู้อยู่... - - 26 มกราคม 2552 13:52:22 น. (view:393)
  สหายในยุทธจักร์นักเลง-นักแย่งกันอ่าน (ในอดีต) ทักทายผ่านนวัตกรรมการสื่อสารโลกยุคใหม่ มาถามถึง "ลี้ คิมฮวง" จอมยุทธแห่งตึก7บัณฑิต 3 ท่ำฮวย...ขอคุยกันเรื่องให้ท่านคนอ่านร่วมสมัยรับ(อ่าน)ด้วย(หาไม่ร่วมฯอย่าว่ากัน) #(เล่าถึง) "ลี้ คิม ฮวง" หรือ "ลี้น้อย"-"เซ

สวัสดีปีใหม่ของไทยสายจีน - - 26 มกราคม 2552 13:51:22 น. (view:414)
  เทศกาลจีนมีอยู่มากมาย ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ในปีนี เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ทุกคนต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่างหยุดงาน โรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างปิดเทอมในช่วงนี้ เป็นปิดเรียนฤดูหนาว วันปีใหม่จีน ผู้คนต่

วัดร่ำเปิงตโปตาราม วัดเก่าสมัยพระยอดเชียงราย - - 23 มกราคม 2552 16:18:30 น. (view:1074)
  วัดร่ำเปิงตโปทาราม เป็นอารามเก่าแก่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายอดเชียงราย กษัตริย์ราชวงศ์มังรายครองเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2035 คำว่า "ร่ำเปิง" เป็นภาษาพื้นเมืองล้านนามีความหมายว่า "คร่ำครวญ ระลึกถึง คนึง

ประวัติพระธาตุหลวงจอมยอง และไม้ศรีคำเมืองยอง - - 20 มกราคม 2552 11:29:49 น. (view:344)
  ตั้งแต่เจ้าสุนันทะศรัตรู เป็นลูกเจ้ากษัริย์เชียงรุ่งได้ปราบข้ามิละ (ลัวะ) ได้สวยเมืองสืบลูกหลานมาได้สิบเอ็ดตนถึงมาพระยานราสุมหาราช นางเทวีชื่อว่ายศสีดา มีลูกชายชื่อว่าสุลังกะวุตติ กาละนั้นพระศรีสุโทธนะเมืองกบิลพัสดุ์ และพระนางศรีมหามายามีพระราชบุตร ชื่อเจ

วัดพระธาตุผาเงา ตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงแสน - - 20 มกราคม 2552 11:29:12 น. (view:1222)
  ในอดีตเมืองเชียงแสนเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานประเทสจีนเรียกว่า ไทยลื้อ และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงตุง รัฐฉานประเทสพม่า เรียกว่า "ไทยใหญ่" มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำกุกกนที หรือ แม่น้ำกก ที่ไหลผ่าน

บ้านเด่น-วัดจันทร์เขาไปกันทำไมหรือ? - - 19 มกราคม 2552 10:29:50 น. (view:544)
  เพิ่งไป "วัดจันทร์" กลับมาพร้อมกับคำถามที่ตั้งขึ้นเพื่อที่หาเรื่องเขียนเรื่องนี้ เพราะระหว่างไป/อยู่/กลับ เจอคน "ไปวัดจันทร์" หลายคนหลายกลุ่ม เลยแกล้งถามตอนที่อยู่ที่นั่นมา "มาวัดจันทร์ทำไม" ฟังคำตอบแล้วไม่กระจ่างใจ หลายคนว่าไป

อนาคตเชียงใหม่หากไร้นักท่องเที่ยว - - 19 มกราคม 2552 10:27:23 น. (view:435)
  เหตุการณ์ที่ผ่านมาช่วงวันสองวันนี้ ทำให้ผมเอียงไปทางจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคอลัมน์นิสต์คนเมืองประจำหนังสือมติชนนาม คำ ผกาŽ ทำนองว่า ข้าเจ้าŽ (คำ ผกา) ไม่ชอบฤดูท่องเที่ยวเพราะมีนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่วุ่นวายไปหมดแปลว่าเบื่อที่นักท่องเที่ยวรกเชียงใหม

"พุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน" ที่วัดร่องขุ่น - - 15 มกราคม 2552 13:34:09 น. (view:610)
  "ผมสร้างวัดไม่เคยเรี่ยไรเงินจากใคร ผมต้องการปัจจัยที่มาจากแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจของชาวพุทธ ที่ปรารถนาจะช่วยกันค้ำจุนพระศาสนาและงานพุทธศิลป์ของชาติเท่านั้น ผมไม่ต้องการปัจจัยจากผู้ที่หวังผลประโยชน์จากการบริจาค"วัดร่องขุ่นในสมัยก่อนเคยเป็นวัดที่

ประวัติพระธาตุหลวงจอมยอง และไม้ศรีคำเมืองยอง - - 15 มกราคม 2552 13:33:38 น. (view:1459)
  ตั้งแต่เจ้าสุนันทะศรัตรู เป็นลูกเจ้ากษัริย์เชียงรุ่งได้ปราบข้ามิละ (ลัวะ) ได้สวยเมืองสืบลูกหลานมาได้สิบเอ็ดตนถึงมาพระยานราสุมหาราช นางเทวีชื่อว่ายศสีดา มีลูกชายชื่อว่าสุลังกะวุตติ กาละนั้นพระศรีสุโทธนะเมืองกบิลพัสดุ์ และพระนางศรีมหามายามีพระราชบุตร ชื่

ภาพเก่า 600 ปี พระเจดีย์หลวง - - 13 มกราคม 2552 16:26:04 น. (view:451)
  วัดเจดีย์หลวง มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร , วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1934 ถ้านับจนถึงปัจจุบันน่าจะมีอายุ 613 ปี วั

"น้ำตกห้วยแก้ว"ย้อนอดีตสายน้ำแห่งความทรงจำ - - 13 มกราคม 2552 16:25:04 น. (view:433)
  "...ในอดีตน้ำตกห้วยแก้วมีกระแสน้ำไหลแรงและใสมาก จนถึงกับใช้ดื่มกินได้ ปัจจุบันน้ำตกห้วยแก้วได้กลายเป็นตำนานของน้ำตกอันเลืองชื่อ สายน้ำใสที่รินไหลลัดเลาะจากขุนเขาไม่มีให้เห็นอีกแล้ว น้ำตกห้วยแก้วคงกลายเป็นตำนานและถูกลืมเลือนไปพร้อม ๆ กับชื่อของวังบัวบาน...

"ลอยกะโหล้ง" ในคืนยี่เป็งย้อนอดีตประเพณีเก่าแก่ลำพูน - - 12 มกราคม 2552 09:56:22 น. (view:799)
  พิธีลอยกระทงนั้นทางภาคเหนือเรียกว่า "พิธีลอยโขมด" เพราะลักษณะของกระทงที่จุดเทียนแล้วปล่อยลงไปในน้ำจะมีแสงสะท้อนกับเงาน้ำวับ ๆ แวม ๆ ดูคล้ายกับแสงไฟของผีโขมดซึ่งเป็นผีป่า สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากพวกมอญในสมัยหริภุญชัย การลอยกระทงถือเป็นการระลึกนึกถึง<<[1][2][3][4]5[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]
[28][29][30]>>
 
 
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  Information Technology Service Center (ITSC)  
     
Chiang Mai University เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่