เข้าสู่เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์
Home
บทความ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
ล้านนา
เชียงใหม่
เชียงราย
แพร่
น่าน
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
ภาพล้านนาในอดีต
ประเพณีล้านนา
  
“ปอยส่างลอง”กุศลอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยใหญ่ - - 12 มีนาคม 2550 16:43:36 น. (view:2164)
  ประเพณีปอยส่างลอง หรือประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไทยใหญ่ เป็นงานสำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอน (ไทยใหญ่) ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถือกันว่าการที่กุลบุตรของตนเองได้อุทิศตนบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาและได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพร

ไทลื้อโลก…สืบสานตำนาน “ไทลื้อ” - - 01 มีนาคม 2550 14:08:24 น. (view:4229)
  ชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็มีหลากหลายเผ่าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ จีนฮ่อ อาข่าไทยใหญ่ และอีกมากมายหลายชนเผ่า ซึ่งต่างก็มีความเป็นมา ความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าที่ต่างกัน

ศิลปะล้านนา...งามแท้อย่างธรรมชาติ - - 27 กุมภาพันธ์ 2550 10:04:11 น. (view:4188)
  ศิลปะคือการสร้างความวิจิตรซึ่งก่อขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านอารมณ์และจุดมุ่งหมายของศิลปิน ผู้ต้องการที่จะส่ง "สาร" ไปยังเหล่าบรรดาผู้เสพงานศิลป์ให้รับรู้และเข้าใจตรงกัน เป็นศาสตร์แห่งความละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถยึดติดกับสิ่งชั่งวัด เปรียบเทียบคุณค่ากันให้เป็นผลท

ปอยหลวง - - 27 กุมภาพันธ์ 2550 10:01:24 น. (view:1445)
  ปอยหลวง เป็นชื่อของงานฉลองสมโภชศาสนสถานหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ เช่น วิหาร อุโบสถ ศาลา สะพานหรืออาคารเรียน เป็นต้น สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อสร้างเสร็จก็จะมีงานปอยหลวง

ลัวะหายไปไหน - - 21 กุมภาพันธ์ 2550 11:18:07 น. (view:1057)
  ในพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานในดินแดนล้านนาและบริเวณเหนือขึ้นไปมาช้านานแล้วคือชาวลัวะ มีตำนานเรื่องเล่าและหลักฐานหลายอย่างที่บอกว่ามีชาวลัวะอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ เช่น ตำนานเจ้าหลวงคำแดง ที่กล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของผู้นำชาวลัวะแถบดอยหลวงเชียงดาว

สารคดีพื้นบ้าน - - 15 กุมภาพันธ์ 2550 10:00:34 น. (view:1151)
  น้ำจวาดเหล็ก คนล้านนา ผะหญาการนำมาทำยารักษาโรค

ป่อจ๋านวัด - - 07 กุมภาพันธ์ 2550 11:44:46 น. (view:1008)
  เมื่อครั้งผมเป็นเด็กวัด ผมก็รู้จักคำว่า "ป้อจ๋านวัด" แล้ว ถ้ามีพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนประเพณี เช่น การอัญเชิญท้าวทั้ง 4 การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ทำบุญครบรอบอายุ งานศพ การบนบานศาลกล่าว (การบวงสรวง) การเลี้ยงผี การถอดขึด (ถอนสิ่งอัปมงคล) การส่งการวางสะตวง

"หมอเมือง" หลักประกันสุขภาพ - - 07 กุมภาพันธ์ 2550 11:34:58 น. (view:631)
  การดำเนินชีวิตของคนล้านนาสมัยก่อนเน้นสร้าง “สมดุล” ของร่างกายและจิตใจ เป็นการรักษา “คน" มากกว่าการมุ่งรักษา “โรค” และเมื่อเจ็บป่วยมักจะใช้หลักการ “เสริมสิ่งที่ขาด” - “กำจัดส่วนที่เกิน” และ “ล้างสิ่งที่เป็นพิษ” เพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้นในร่างกาย ทั้งหมดรว

อาณาจักรภูกามยาว... - - 06 กุมภาพันธ์ 2550 10:41:09 น. (view:1176)
  พะเยาเป็นจังหวัดเล็ก ๆ จังหวัดหนึ่งซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดเชียงราย เดิมเป็นเพียงอำเภอรอบนอกหลาย ๆ อำเภอของเชียงรายก่อนที่จะรวมตัวกันตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา

เมืองลำพูนเคยมี "กำแพงโบราณ" - - 06 กุมภาพันธ์ 2550 10:38:40 น. (view:1470)
  นครหริภุญชัยถูกสร้างโดยพระฤาษีวาสุเทพ ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 โดยแรกเริ่มนั้นบริเวณดินแดนลุ่มแม่น้ำปิงนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมือง ต่อมาเมื่ออาณาจักรทวารวดีซึ่งมีเมืองละโว้ลพบุรีเป็นศูนย์กลางได้แผ่อาณาจักรขยายมาถึงดินแดนลุ่มแม่น้ำปิง พระฤาษีสร้างเมืองซึ

ที่สุดแห่งพืชสวนโลก - - 06 กุมภาพันธ์ 2550 10:23:15 น. (view:529)
  ปิดฉากไปแล้วสำหรับ "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549" หรืองานพืชสวนโลกที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 เดือนเต็มๆ ระหว่าง วันที่ 1 พ.ย.49– 31 ม.ค.50 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ 470 ไร่ โดยใช้งบประมาณ 2,700 ล้าน

โค้งสุดท้ายพืชสวนโลก - - 29 มกราคม 2550 09:52:25 น. (view:430)
  ราชพฤกษ์” เป็นชื่อต้นไม้ประจำชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากมีดอกเป็นพวงระย้า สีเหลืองสด อันเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาร

ลำแต๊ๆ กับ “น้ำพริกหนุ่ม” /กุ๊กเล็ก - - 26 มกราคม 2550 11:11:45 น. (view:1186)
  เวลามีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไปเที่ยวภาคเหนือกลับมาทีไร ของฝากอย่างหนึ่งที่ "กุ๊กเล็ก" ได้รับเสมอๆ ก็มักจะเป็นน้ำพริกหนุ่มแคบหมูทุกทีไป ส่วนรสชาติก็แตกต่างกันไปตามฝีมือของแต่ละเจ้า

ข้าวตอก ดอกไม้ ลำเทียน - - 25 มกราคม 2550 14:56:10 น. (view:5765)
  เครื่องสักการะบูชาของชาวล้านนา มีสิ่งของหลัก คือ ข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน เครื่องสักการะดังกล่าวนี้อาจใช้บูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา รวมไปถึง ผี เทวดา เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ในฐานะที่ชาวล้านนานับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ก็ได้ใช้เครื่องสักการะบ

ไปวัด - - 22 มกราคม 2550 10:23:56 น. (view:1116)
  ชาวล้านนาในฐานะที่เป็นชาวพุทธ มีวัดในชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสถานที่ชำระกิเลส หรือสิ่งสกปรกที่รกเรื้ออยู่ในใจด้วยน้ำที่ใสสะอาดอันได้แก่ "น้ำพระธรรมคำสอน" ดังนั้นการไปวัดในโอกาสต่างๆ เช่นวันธรรมสวนะจึงถือว่าเป็นไปเพื่อ "อาบน้ำฟังธรรม"

ขี้ติ้ว ชื่อไม้ป่าคนล้านนา ผะหญาการนำไม้มาทำอาหาร. - - 18 มกราคม 2550 11:26:34 น. (view:816)
  ขึ้นชื่อว่าขี้ คนเราย่อมไม่อยากเข้าใกล้ ไม่ว่าขี้เหล้า ขี้เล่น ขี้โกง ขี้ลัก สรรพขี้ ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีขี้อยู่ไม่น้อยที่คนเราต้องการเหมือนกัน เช่น ขี้ป๋าหล้าเอาไว้ทำอาหาร ขี้หลอบ (แมลง)เอามาคั่วกินเล่นก็อร่อยไม่เบา เหมือนอย่า<<[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]20[21][22][23][24][25][26][27]
[28][29][30]>>
 
 
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  Information Technology Service Center (ITSC)  
     
Chiang Mai University เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่