เข้าสู่เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์
Home
บทความ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
ล้านนา
เชียงใหม่
เชียงราย
แพร่
น่าน
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
ภาพล้านนาในอดีต
ประเพณีล้านนา
  
เสาอินทขิล - - 14 พฤษภาคม 2550 10:52:22 น. (view:2669)
  เสาอินทขีล เป็นเสาปูนปั้นตั้งอยู่กลางวิหารอินทขีลในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร แต่เดิมมีเฉพาะเสาล้วน ๆ ต่อมามีการประดับกระจกตกแต่งให้สวยงามโดยมีครูบาขาวปี่เป็นประธาน

นครลำปาง....ในอดีต - - 11 พฤษภาคม 2550 15:51:52 น. (view:1999)
  เมืองลำปาง หรือ เขลางค์นคร ในอดีตมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่และลำพูนมาโดยตลอด ลูกหลานของเจ้าวงศ์เจ็ดตนในนครลำปางได้มีอำนาจปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนาและเป็นต้นสายตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูนและ ณ ลำปาง ซึ่งได้ร่วม

ท้าวทั้งสี่ - - 01 พฤษภาคม 2550 13:20:22 น. (view:1174)
  ท้าวทั้งสี่ หมายถึง ท้าวจตุโลกบาล ทั้งสี่พระองค์ ซึ่งเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่และทรงเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพในสรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก ซึ่งตั้งอยู่เหนือทิวเขายุคลธร อันมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ท้าวทั้งสี่มีหน้าที่คอยปกป้องภัยอันตรายและอำนวยความสุขความเจริญ

จากลำพูนสู่เชียงใหม่ ตามรอย "พระแก้วขาว" แห่งล้านนา - - 01 พฤษภาคม 2550 12:59:03 น. (view:1112)
  หากพูดถึงพระแก้ว หลายคนคงจะนึกถึงพระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของเมืองไทย แต่ยังมีพระแก้วอีกองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทำขึ้นจากแก้วสีขาว และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวล้านนามาเป็นเวลานานแล้ว นั่นก็คือ "พระเสตังคมณี" หรือ "พระแก้วขาว"

ช่อ - - 23 เมษายน 2550 10:47:25 น. (view:1110)
  ช่อ อ่านออกเสียงแบบล้านนาว่า "จ้อ" หมายถึง ธงสามเหลี่ยม ทำจากผ้าบ้างกระดาษบ้าง มีขนาดและสีต่างกันตามการใช้งานในพิธีกรรมนั้น ๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสามประเภทใหญ่ ๆ คือ ช่อนำทาน ช่อน้อย และช่อช้าง

ก่อเจดีย์ทราย - - 11 เมษายน 2550 11:47:24 น. (view:4868)
  ประเพณีขนทรายเข้าวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ มีการอ้างเอาเนื้อที่ "ข่วงแก้วทั้งสาม" คือบริเวณรอบ ๆ พระวิหารเป็นเสมือนสีธันดรสมุทร ที่ควรขาวสะอาดปูลาดด้วยทรายขาวท่ามกลางมีสิเนโรบรรพต ได้แก่พระวิหารหลวงอันเป็นที่ประทับขององค์พระศาสดาคื

ปีใหม่ล้านนา - - 11 เมษายน 2550 11:42:04 น. (view:2323)
  ปีใหม่ล้านนา หรือ ปี๋ใหม่เมือง หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์เมืองเหนือ ซึ่งจะเรียกอย่างไรก็ตาม ในความหมายก็คือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเมื่ออดีตที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันเราปรับวันขึ้นปีใหม่ตามสากลนิยมคือวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ที่เขียนชื่อเรื่องว่า

สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ประเพณีสำคัญในวันสงกรานต์ - - 04 เมษายน 2550 10:46:14 น. (view:3146)
  ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์จะมีรถอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ ในเชียงใหม่ตามหลังรถบุษบกที่อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสรงน้ำพระ ในขบวนยังมีขบวนตุง หมากสุ่ม หมากเบ็ง มีการแห่เครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น กลองสะบัดชัย กลองปู่แจ่ และยังมี

ซอพื้นบ้านล้านนา คุณค่าแห่งดนตรีที่ถูกเมิน - - 04 เมษายน 2550 10:37:25 น. (view:3657)
  อรรถรสทางเสียงดนตรีนั้นไม่จำเป็นต้องฟังรู้เรื่องในภาษา ขอเพียงซึมซับในอารมณ์ศิลป์แห่งท่วงทำนองอันละเมียดได้ เราก็สามารถรับฟังได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้กระมังเด็กหนุ่มสาวสมัยใหม่จึงเสพติดดนตรีจากทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น หรือประเทศตะวันตกกันอย่างง่ายๆ

ที่นี่!...ที่สุดของที่สุด?"แห่ลูกแก้ว"เทิดพระเกียรติฯ80พรรษา80ลูกแก้ว - - 02 เมษายน 2550 15:13:06 น. (view:1190)
  อบต.เชิงดอยร่วมกลุ่มพลังมวลชน จัดงานยิ่งใหญ่ปี๋ใหม่เมือง2550 ปีแห่งมหามงคล ในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา จัดแห่ลูกแก้วเทิดพระเกียรติจำนวน 80 องค์ ณ บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวง

นางสงกรานต์ - - 26 มีนาคม 2550 13:59:04 น. (view:2439)
  ประเพณีสงกรานต์ของชนชาติไทในอุษาคเนย์ ส่วนใหญ่มักมีตำนานหรือเรื่องเล่า กล่าวถึงความเป็นมาที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเรื่องของตัวละครที่มีนางทั้งเจ็ดหรือสิบสองคน ผลัดกันอุ้มศีรษะของพระพรหม ยักษ์ มาร หรือปีศาจในแต่ละปี

หนังสือปีใหม่ - - 26 มีนาคม 2550 13:57:16 น. (view:943)
  การประกาศสงกรานต์ เป็นการประกาศให้ทราบว่าในช่วงเปลี่ยนศักราชจากปีเก่าสู่ปีใหม่ ซึ่งแต่โบราณมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเช่นของไทยภาคกลางว่า...

วัดต้นแกว๋น...วัดเก่าร้อยปีล้านนา - - 26 มีนาคม 2550 13:54:51 น. (view:10153)
  "ต้นแกว๋น" เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพื้นเมืองล้านนา ซึ่งแต่เดิมนั้นมีปลูกอยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อวัดว่า "วัดต้นแกว๋น" แต่ปัจจุบันต้นแกว๋นที่ปลูกอยู่ในบริเวณวัดแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว เหลืออยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้น

คนล้านนากับการเลี้ยงผี - - 26 มีนาคม 2550 13:48:07 น. (view:1798)
  คนล้านนามีความผูกพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับการนับถือผี สามารถพบเห็นได้จากการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเมืองเอง เช่น เมื่อเวลาที่ต้องเข้าป่าไปหาอาหารหรือต้องค้างพักแรมอยู่ในป่า มักจะต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเสมอ

ปลุกจิตสำนึกเรื่องเผา - - 13 มีนาคม 2550 13:20:16 น. (view:593)
  วันวานพูดถึงปัญหาความไม่ร่วมมือของหน่วยราชการ และท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคือศูนย์ป้องกันไฟป่า ว่าขาดการประสานงานกัน ทำให้ป่าถูกเผาไปหลายพันไร่ กระทั่งเกิดหมอกควันพิษคลุมทั่วภาคเหนือ พลโท จิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาค 3 จึงเรียกประชุม

ประเพณีลากปราสาท - - 13 มีนาคม 2550 13:19:23 น. (view:1621)
  ประเพณีลากปราสาท เป็นประเพณีอันเนื่องมาจากการทำบุญในงานประชุมเพลิงศพพระเถระผู้เจริญพรรษาและเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมมามาก<<[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]19[20][21][22][23][24][25][26][27]
[28][29][30]>>
 
 
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  Information Technology Service Center (ITSC)  
     
Chiang Mai University เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่