เข้าสู่เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์
Home
บทความ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
ล้านนา
เชียงใหม่
เชียงราย
แพร่
น่าน
พะเยา
ลำปาง
ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
ประวัติถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน - - 16 ธันวาคม 2551 13:45:18 น. (view:528)
  ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (สายเก่า) นี้ มีความผูกพันกับแม่น้ำปิงห่าง ต้นยาง และต้นขี้เหล็กอย่างแยกไม่ออก แต่เดิมแม่น้ำปิงตามตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่ ชินกาลมาลีปกรณ์ จะไหลผ่านทางทิศตะวันออกของเวียงกุมกาม และทิศตะวันออกของตัวเมือง
"วัดช้างรอง" ตำนานช้างอาบน้ำสมัยพระนางจามเทวี - - 16 ธันวาคม 2551 13:37:45 น. (view:1329)
  เมื่อช้างของพระนางจามเทวีชื่อว่า ผู้ก่ำงาเขียว อันควาญช้างนำมาอาบน้ำที่แม่น้ำกวง ตรงประตูท่านางแล้ว ควาญช้างก็ได้นำช้างมาอาบน้ำสะอาดที่บ่อน้ำที่สร้างวัดในปัจจุบันและช้างก็ได้แผดเสียงร้องขึ้น ต่อมาพวกราชตระกูลที่เป็นเชื้อสายของผู้ครองนครลำพูน ได้ตั้งชื่อว่
ฟ้อนเชิง - - 27 พฤศจิกายน 2551 13:17:04 น. (view:496)
  เชิง คือ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชายชาวล้านนาในอดีต ส่วนการฟ้อนเชิงนั้นคือการนำท่าทางลวดลายในการต่อสู้มาประกอบเข้ากับจังหวะกลอง นัยว่าเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้ที่เรียนเชิงได้จดจำและฝึกฝนให้คล่องแคล่ว การเรียนเชิงในอดีตนั้น ผู้ที่จะเรียนต้องผ่านขั้นต
ฟ้อนสาวไหม - - 27 พฤศจิกายน 2551 13:16:08 น. (view:2888)
  ฟ้อนสาวไหม เป็นการฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยนายกุย สุภาวสิทธิ์ ลูกศิษย์ของพ่อครูปวน คำมาแดง ได้ดัดแปลงท่าฟ้อนเชิงท่าหนึ่งที่เรียกว่า “เชิงสาวไหม” มาเป็นการฟ้อนสำหรับผู้หญิง โดยเลียนแบบขั้นตอนการสาวเส้นฝ้าย ทอผ้าจนได้เป็นผืนผ้า และได้ถ่ายทอดให้กับลูกสาวขอ
ฟ้อนดาบ - ฟ้อนเจิง - - 24 พฤศจิกายน 2551 19:01:19 น. (view:28112)
  ฟ้อนดาบ เป็นศิลปการแสดงที่นิยมกันมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเขตล้านนา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมประเพณีในเขตภาคเหนือตอนบน มักจะจัดให้มีการแสดงฟ้อนดาบควบคู่ไปกับการฟ้อนที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็น
ปูนา : อาหารโปรตีนราคาถูก - - 23 พฤศจิกายน 2551 11:54:22 น. (view:3850)
  ธรรมชาติให้ความยุติธรรมกับผู้คนเสมอ หากรู้จักและปรับตัวเข้ากับมัน ความเปลี่ยนแปรตามฤดูกาลต่างๆ ก่อให้เกิดอาหารที่อุดมสมบูรณ์หมุนเวียนตลอดทั้งปีแก่ผู้คนที่ต่างพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีพ วิถีชีวิตชาวบ้านผูกพันกับท้องไร่ท้องนามาช้านาน ผู้คนอาศัยท้องนาเป็น
หญ้าก๋งกาย : ผ้าห่มคลุมดิน - - 23 พฤศจิกายน 2551 11:52:49 น. (view:7343)
  ก๋ง เป็นภาษาล้านนา หมายถึง หญ้าชนิดหนึ่ง อีกความหมายหนึ่งหมายถึงคันธนูหรือหนังสะติ๊ก กาย หมายถึง ระคายเคือง คัน หญ้าก๋งกาย เป็นหญ้าชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นข้าว ออกเป็นกอ ลำต้นกลม ใบยาวรี ยอดใบจะโน้มสู่พื้นดิน หญ้าก๋งกายจะงอกและโตอย่างรวดเร็วในช่วงต
ผีขุนน้ำ : วิถีการอนุรักษ์น้ำ - - 21 พฤศจิกายน 2551 15:32:30 น. (view:1313)
  ชาวชนบทล้านนามีความผูกพันกับวิถีชีวิตเกษตรมาโดยตลอดปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเกษตรดำรงอยู่ได้คือ น้ำ และมีความเชื่อว่าน้ำจะอุดมสมบูรณ์มีมากน้อยหรือฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่นั้น ผู้ที่บันดาลให้เกิดขึ้นคือ พลังเร้นลับเหนือธรรมชาติที่รวมเรียกกันว่า ผีขุนน้ำ
กว่าง : แมลงนักสู้ผู้สง่างาม - - 21 พฤศจิกายน 2551 15:29:00 น. (view:326)
  ฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำ ส่งให้มวลต้นไม้เขียวขจี แตกกิ่งก้านสาขา งอกงามเพื่อออกดอก ออกผล เหล่าไม้ยืนต้นมีอายุเพิ่มขึ้นอีกขวบปี ลูกไม้เล็กๆ พร้อมจะเจริญเติบโต เป็นต้นใหม่ แมลงหลายชนิดถึงวงจร โตเป็นตัวเต็มวัย กลายเป็นวัยเจริญพันธุ์เพื่อสืบลูกหลานต่อไป ถ้าเรายกให้
สู่ขวัญควาย - - 17 พฤศจิกายน 2551 14:16:16 น. (view:584)
  ควาย เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่ชาวไร่ชาวนามาช้านานตั้งแต่อดีตกาล เป็นสัตว์ให้คุณเป็นกำลังหลัก ของชาวนาในการปลูกข้าวเลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด ปัจจุบันควายถูกใช้งานน้อยลงเพราะวิถีชีวิตเกษตรกร เปลี่ยนไปจากใช้แรงงานควายหันไปใช้แรงงานจากเครื่องจักรแทน ในสมัย
ประเพณีจิบอกไฟ - - 17 พฤศจิกายน 2551 14:14:54 น. (view:733)
  ประเพณีจิบอกไฟ คือ ประเพณีจุดบ้องไฟ จะจัดขึ้นเป็นพุทธบูชา แต่ละแห่งมักจัดขึ้นไม่พร้อมกัน บางแห่งจัดขึ้นในช่วงสรงน้ำพระ เช่น พระนอนขอนม่วง ที่อำเภอแม่ริม กำหนดเอาวันแรม ๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่กำหนดเอาวันสงกรานต์ปีใหม่
ดำหัว - - 14 พฤศจิกายน 2551 16:40:21 น. (view:996)
  การดำหัวนี้อาจแปลได้สาม นัย คือ การสระผมเพื่อชำระสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ การสระผมตามพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น การสระผมในวันสังกรานต์ล่อง ( อ่าน “ สังขานล่อง ”) ซึ่งเมื่อสระผมแล้วจะต้องหันหน้าไปในทิศที่กำหนดและต้องทัดดอกไม้ที่กำหนดใน แต่ละปีอีกด้วย แล
ประเพณีปอยส่างลอง คือ "งานบวชลูกแก้ว - - 14 พฤศจิกายน 2551 16:33:45 น. (view:6143)
  ประเพณีปอยส่างลอง คือ "งานบวชลูกแก้ว" เพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ซึ่งก็ได้ร่วมกันสื
พิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ - - 11 พฤศจิกายน 2551 11:43:33 น. (view:475)
  เป็นพิธีที่ชาวเชียงใหม่ทำมาแต่ในอดีต เพื่อสังเวยเครื่องเซ่นแก่ผีปู่แสะย่าแสะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยักษ์ชอบกินเนื้อคน และจะทำพิธีขึ้นในวันขึ้นหรือแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ที่เชิงป่าดอยคำด้านตะวันออกของตำบลแม่เหียะ เป็นประจำทุกปี และชาวบ้านจะต้องร่วมกันทำพิธีฆ
ประเพณีเข้าอินทขีล - - 11 พฤศจิกายน 2551 11:42:37 น. (view:681)
  อินทขีล เป็นชื่อของเสาหลักเมืองของชาวเชียงใหม่ เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดสะดือเมือง หรือวัดอินทขีล กลางเมืองเชียงใหม่ แต่ปัจจุบันย้ายไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง ในสมัยของพระยากาวิละ และได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นเสาปูน การจัดงานประเพณีเข้าอินทขีล จัดขึ้นในปลายเดือน
ประเพณีการทำบุญสลากภัตต์ - - 10 พฤศจิกายน 2551 14:10:41 น. (view:841)
  การทำบุญนี้เดิมชาวบ้านเรียกว่า "กิ๋นสะลากฮากไม้" ปัจจุบันเรียก "ทานสลาก" หรือ "ทำบุญสลาก" ทำขึ้นที่วัดเชียงมั่น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ วัดเจดีย์หลวง ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 เหนือ และวัดพระสิงห์ ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ สมัยก่อนไม่มีการเลี้ย
ประเพณีลอยโคมและลอยโขมด - - 10 พฤศจิกายน 2551 14:08:55 น. (view:4057)
  เป็นประเพณีการทำบุญและสนุกสนานร่าเริง หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานในท้องไร่ ท้องนา ของชาวล้านนา โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันยี่เป็ง" โดยการลอยโคมในเวลากลางวันและกลางคืน และลอยโขมดหรือลอยกระทงเวลากลางคืน วันขึ
พิณเปี๊ยะ - - 09 พฤศจิกายน 2551 15:59:05 น. (view:1010)
  พิณเปี๊ยะ หรือ พิณเพียะ เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด ลักษณะของพิณเปี๊ยะมีคันทวนยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ตอนปลายคันทวนทำด้วยเหล็กรูปหัวช้าง ทองเหลือง สำหรับใช้เป็นที่พาดสาย ใช้สายทองเหลืองเป็นพื้น สายทองเหลืองนี้จะพาดผ่านสลั
กลองสะบัดชัย - - 09 พฤศจิกายน 2551 15:56:08 น. (view:4155)
  รูปร่างลักษณะแต่เดิมนั้น เท่าที่พบมีแห่งเดียว คือกลองสะบัดชัยจำลองทำด้วยสำริด ขุดพบที่วัดเจดีย์สูง ตำบลบ้านหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กลองสะบัดชัยดังกล่าวประกอบด้วยขนาดกลองสองหน้าเล็ก 1 ลูก กลองสองหน้าขนาดใหญ่ 1 ลูก ฆ้องขนาดหน้ากว้างพอ ๆ กับกลองใหญ่อี
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง - - 07 พฤศจิกายน 2551 16:07:35 น. (view:1501)
  วัดพระธาตุจอมทองวรวิหาร เป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่สำคัญ ตั้งอยู่บนเนินสูงราว 10 เมตร ที่เรียกว่า "ดอยจอมทอง" และมีเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ (ส่วนที่เป็นพระเศียรด้านขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระบรมสารีริกธาตุจอมทองนั้น ประดิษฐานอยู่ใ
ประเพณีเข้าอินทขีล - - 07 พฤศจิกายน 2551 16:05:59 น. (view:474)
  อินทขีล เป็นชื่อของเสาหลักเมืองของชาวเชียงใหม่ เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดสะดือเมือง หรือวัดอินทขีล กลางเมืองเชียงใหม่ แต่ปัจจุบันย้ายไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง ในสมัยของพระยากาวิละ และได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นเสาปูน การจัดงานประเพณีเข้าอินทขีล จัดขึ้นในปลายเดื


<<[1][2][3][4][5]6[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]>>
 
 
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  Information Technology Service Center (ITSC)  
     
Chiang Mai University เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่