บทความ
AT-385
อาชีพเลี้ยงวัวนม
      นำเสนอตัวอย่างชีวิตข้าราชการ ที่ปรับรูปแบบชีวิตมาทำปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี และอาชีพเลี้ยงไส้เดือนขาย อาชีพใหม่ที่ต่อยอดจากการเลี้ยงวัว“ตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออาชีพที่มั่นคง ต่างเป็นที่ใฝ่ฝันของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะการรับราชการนั้นถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและความมั่นคง คุณสงวน ไชยลังการ์รับราชการมาหลายปี แต่อีกแง่มุมหนี่งของชีวิต คุณสงวนเป็นคนเลี้ยงวัว และวัวนี่เองที่สามารถสร้างฐานะ สร้างรายได้จนลูกเรียนจบการศึกษาและมีงานทำแล้วทุกคน”

สัมภาษณ์คุณสงวน ไชย์ลังการ์แนะนำตัวเอง ครอบครัวและอาชีพปัจจุบัน

“คุณสงวนและคู่ชีวิตเลี้ยงวัวนมมาหลายปีแล้ว โดยเริ่มจากวัวไม่กี่ตัวแล้วค่อยๆ ขยายเพิ่มปริมาณขึ้นเนื่องจากต้นทุนการซื้อวัวราคาค่อนข้างสูงนั่นเอง จวบจนปัจจุบันคุณสงวนมีวัวเกือบยี่สิบตัว”

สัมภาษณ์คุณสงวนเรื่องการเริ่มต้นเลี้ยงวัวนมจนถึงปัจจุบัน

“คนไทยเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่บริโภคน้ำนมค่อนข้างมากหากเทียบกับชนชาติในภูมิภาคเดียวกัน เรามีการรณรงค์ให้ดื่มนมมานานหลายปีแล้ว ตลาดน้ำนมดิบจึงค่อนข้างเปิดกว้าง แต่การประกอบอาชีพเลี้ยงวัวนมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”


สัมภาษณ์ คุณสงวนกรณีรายได้ที่ได้จาการเลี้ยงวัวนม การเป็นอยู่ ,ความยากง่ายในการเลี้ยงวัวนม

“การเลี้ยงวัวเพื่อรีดน้ำนมขายนั้นเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก เนื่องจากวัวมีขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวมาก ต้องบริโภคอาหารหยาบ อาหารละเอียดวันละหลายกิโล ในขณะที่น้ำนมที่ได้ต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอน การรักษาความสะอาดและมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็สร้างรายได้ค่อนข้างสูง เป็นอิสระจากระบบ และเป็นนายตัวเอง ถึงกระนั้นก็ตามคุณอำนวยยังมีเวลาว่างหลังจากดูแลและรีดนมวัวเสร็จ ไส้เดือนเป็นอีกสัตว์เลี้ยงเพื่อขายที่คุณอำนวยสนใจทดลอง”


สัมภาษณ์คุณสงวนถึงการเลี้ยงไส้เดือน อาชีพเสริมใหม่


“ถึงแม้การเลี้ยงไส้เดือนขายยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็ถือเป็นรายได้ที่ต่อยอดจากการเลี้ยงวัว เพราะ คุณอำนวยสามารถนำมูลวัวมาเลี้ยงไส้เดือน เพื่อ สร้างได้เพิ่มขึ้นอีก อาชีพ การเลี้ยงวัวนมจึงเป็นอาชีพซึ่งคุณอำนวยภาคภูมิใจ เป็นกิจการส่วนตัวเล็กๆ ที่ทำกันในครอบครัว แต่สามารถหล่อเลี้ยง หลายชีวิตของครอบครัวนี้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ

www.fm100cmu.com
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Information Technology Service Center (ITSC)  
   
Lanna Corner Website:เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์