บทความ
AT-068
ใส่ขันดอกอินทขิล
      ไทยนิวส์

นอกจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา คนไทยส่วนมากยังยึดถือแบบอย่างประเพณีพราหมณ์ ดังจะเห็นได้จากงานพิธีตั้งพระพรหมองค์ใหม่ที่หน้าโรงแรมเอราวัณ ทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ระดับปลัดกระทรวง รวมถึงอธิบดีกรมการศาสนาก็ไปร่วมกันพร้อมหน้า งานก็มีพระราชครู ผู้เป็นพราหมณ์มาประกอบพิธีกรรม

ข้อสังเกตนี้ไม่มีพลาด คนเมืองไม่น้อยตั้งศาลพระภูมิที่มีทั้งสี่เสา และเสาเดียวเรียกว่า “เจ้าตี้” ไว้หน้าบ้าน บางแห่งมีบันไดเล็กๆ บางแห่งไม่มี แล้วยังตั้งศาลพระภูมิแบบคนภาคกลางอีกชุดหนึ่ง มีแท่นไว้สำหรับบูชาสักการะด้วยข้าวปลาอาหาร-ผลไม้ ถ้าดูให้ดีจะเห็นหลายบ้านหลายสำนักงานตั้งศาลพระพรหมเอาไว้อีกหลังหนึ่ง มีแท่นรองรับเครื่องสักการะเช่นเดียวกันและอาจจะใหญ่กว่า ศาลพระพรหมค่อนข้างจะมีราคาแพงเรือนหมื่นขึ้นไป และเป็นภาระให้เจ้าบ้านต้องสักการะบูชาตั้งสี่ทิศ คนไทยก็ปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ถือว่าทำแล้วมีความอบอุ่น มีความสุข พระพรหมท่านให้โชคอยู่เสมอ

ตามหลักพระพุทธศาสนา พระพรหมมีความหมาย 4 อย่างเรียกว่าพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา คนที่ไหว้พระพรหมประจำ ชอบขออะไรจากพระพรหม จึงควรต้องยึดถือหลักดังกล่าวเป็นวิถีชีวิต รับประกันว่าดีแน่ คนเราถ้ามีทั้งเมตตา กรุณา มีพลอยยินดีกับผู้ที่ได้ดี มีวางเฉยเสียบ้าง พระพรหมท่านช่วยอยู่แล้ว

มาถึงงานที่พี่น้องชาวเชียงใหม่เปิดไปแล้วคือ งานประเพณีบูชาเสาอินทขิล ที่วัดเจดีย์หลวง จัดเป็นประจำทุกปีปีนี้มีขึ้นระหว่าง 24-30 พฤษภาคม 2549 คงเป็นงานเดียวที่ทำบุญด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียนเป็นหลัก และมีเฉพาะสถานที่ที่มี อินทขิล ในภาคเหนือมีวัดอินทขิลที่ปฏิบัติบูชาแบบเดียวกันอีกสามแห่งคือวัดอินทขิลที่แม่แตง พร้าว และป่าซาง ประเพณีนี้เป็นของพราหมณ์ที่สืบทอดมาช้านาน ท่านพระครูโสภณกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงบอกว่า งานเข้าอินทขิลจะต้องมี “ขันตั้ง” บูชาให้ถูกต้อง จึงจะให้เกิดสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง

เครื่องสังเวยพลีกรรมหรือขันตั้งบูชาเสาอินทขิลมีถึง 12 ขัน เป็นขันหลวงประธานหนึ่งกับขันบริวารอีก 11 ขัน ประกอบด้วยหมากพลู ผ้าแเดง เทียนเงิน เทียนคำ เหล้าขาว สวยดอก ข้าวเปลือก ข้าวแดง เชือก ขอช้าง กล้วยน้ำว้า และมะพร้าว การที่พระสงฆ์เข้าไปทำพิธีในวิหารอินทขิล เพราะบนยอดอินทขิลมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ จึงเท่ากับเป็นการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมของพราหมณ์กับพุทธ เข้าด้วยกัน…

ท่านที่เข้าไปในวัดเจดีย์หลวงคงเห็นว่าสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญเดิมคือพระวิหารหลวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะใหญ่ จึงปิดเอาไว้ และเป็นที่มาของการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระอัฏฐารส พระประธานในพระวิหารหลวง เมื่อคืนวันที่ 24 พฤษภาคม เพื่อหารายได้มาสมทบการบูรณะพระวิหารหลวง ซึ่งมีทั้งพระอัฏฐารสจำลอง สูง 18 นิ้ว และเหรียญพระอัฏฐารส(ด้านหลังเป็นเสาอินทขิล)รุ่นแรกให้บูชาเป็นสิริมงคล

ผู้ที่ไปร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลปีนี้จึงไม่ควรพลาด ที่จะได้มงคลวัตถุติดตัวกลับบ้าน โดยได้ทั้งการทำบุญและความอิ่มเอิบใจครับ.

www.thainews70.com
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Information Technology Service Center (ITSC)  
   
Lanna Corner Website:เว็บไซต์ล้านนาคอนเนอร์